ช่างเทคนิคงานซ่อม จำนวน 1 อัตรา

Fulltime
 Head office, Mungthongthani
Posted 12 months ago

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่โดยมีภารกิจหลักคือ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและรับประกันความพึงพอใจสูงสุดพร้อมกับพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและศักยภาพ ของบุคคลากร ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน นอกจากจัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เช่น AIS, DTAC, TRUEMOVE, และหน่วยงานราชการ และบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ยังให้บริการซ่อมบำรุง และออกแบบอุปกรณ์โทรคมนาคม RF (Radio Frequency) ตามความต้องการของลูกค้า

 

โดยมีบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทดังนี้

 1. ALT Telecom Public Co., Ltd            I Twenty One Inter Corporation Co., Ltd
 2. INNOVATELECOMMUNICATION Co., Ltd 4.   Group Tech Solutions Co., Ltd
 3. Information Highway Co., Ltd      Telecom Solutions Provider Co., Ltd

 

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคงานซ่อม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์,ไฟฟ้า,โทรคมนาคม
 • ประสบกาณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี
 • มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัด ,เครื่องมือซ่อมบอร์ดอิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์โทรคมนาคม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซ่อม และการดูรักษา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ Spare Part

เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ (08:30 น. – 17:30 น.)
หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร ,เครื่องส่งสัญญาณมือถือ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและความผิดปรกติของอุปกรณ์โทรคมนาคม
 • ตรวจสอบรับ Spare Part หรือชิ้นงานจ้างทำ
 • ตรวตสอบคุณภาพอุปกรณที่ส่งมาซ่อมให้สอดข้องตามข้อตกลงทางการค้าที่ากำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

เมืองทองธานี เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ (08:30 น. – 17:30 น.)

ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่: อาคาร 365 ชั้น 4 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 088-498-6667, 02-503-4977 ต่อ 115 , 123 fax 0 2503 4979
E-mail manop@innovatelecom.co.th or pornsuda@innovatelecom.co.th

Website: www.innovatelecom.co.th   or  www.i21.co.th

Apply Online