เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

Fulltime
 Head office, Mungthongthani
Posted 2 years ago

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่โดยมีภารกิจหลักคือ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและรับประกันความพึงพอใจสูงสุดพร้อมกับพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการและศักยภาพ ของบุคคลากร ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ปัจจุบันนอกจากจัดจำหน่ายและบริการติดตั้ง ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เช่น AIS, DTAC, TRUEMOVE, และหน่วยงานราชการ บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ยังให้บริการซ่อมบำรุง และออกแบบอุปกรณ์โทรคมนาคม RF (Radio Frequency) ตามความต้องการของลูกค้า

โดยมีบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทดังนี้

 1. ALT Telecom Public Co., Ltd
 2. I Twenty One Inter Corporation Co., Ltd
 3. Group Tech Solutions Co., Ltd
 4. Information Highway Co., Ltd
 5. Telecom Solutions Provider Co., Ltd

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับ Shipping ในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
 • จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน .

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 39 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้จัดการด้านงานจัดซื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ ISO 9001:2015 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเทียวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 365 บอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Job Features

Job CategoryDocument Control

Apply Online