เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

Fulltime
 Head office, Mungthongthani
Posted 2 years ago

I TWENTY ONE INTER CORPORATION ( I21 ) is a company established in 2002 and has since Grown to be one of the leading companies specialized in providing communication products and Components. At present I 21 is mainly involve in marketing communication based stations, optical fibbers and Cables, terminations, accessories and components to telecommunication authorities, cellular operators, Manufacturers, contractors, wholesaler and various other industries in the Kingdom of Thailand. The Group 5 companies

 1. ALT Telecom Public Co., Ltd
 2. Innova Telecommunication Co., Ltd
 3. Group Tech Solutions Co., Ltd
 4. Information Highway Co., Ltd
 5. Telecom Solutions Provider Co., Ltd

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับ Shipping ในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
 • จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน .

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 – 5 ปี ด้านงานจัดซื้อ และการนำเข้า – ส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Excel ,MS Word ,โปรแกรม Express (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเทียวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

 

 

วิธีการสมัคร

 • สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ (02)503-4977 ต่อ 123 ,115 ฝ่ายบุคคล
 • ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail : manop@i21.co.th , pornsuda@innovatelecom.co.th

ท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

Job Features

Job CategoryDocument Control

Apply Online